تفاوت میان نسخه‌های «مهدی غبرایی»

* [[درسو اوزالا]] نوشته:[[ولادیمیر آرسنی‌یف]]، ناشر نیلوفر
* [[تربیت اروپایی]] نوشته: [[رومن گاری]]، ناشر نیلوفر
* [[مزدور نوشته]] نوشته: [[هوارد فاست]]، ناشر – الفبا و نیلوفر
* [[پرنده خارزار]] (دوجلدی) نوشته: [[کالین مک کلاف]]، ناشر نیلوفر
* [[کارشناس]] نوشته: ر. ک. نارایان، ناشر بابل
* [[هامفری بوگارت]] (زندگینامه) نوشته: [[استیون بوگارت]]، نشر مرکز
* [[تانگوی تک‌نفره]] (زندگینامه انتونی کوئین)، نوشته: [[دانیل پسنر]]، نشر مرکز
* [[خیابان میگل]] (مجموعه داستان) نوشته: و[[وی. ساس. نائپُل،نایپل]]، نشر شادگان
* [[بلم سنگی]] (رمان) نوشته: [[ژوزه ساراماگو]]، نشر مرکز
* [[مشت مالچی عارف]] نوشته: و. س. نائپل، ناشر ققنوس
* [[گردش]](چهار نمایشنامه رادیویی)، نوشته: [[ویلی راسل]]، ناشر سروش
* [[عشق ومرگو مرگ در کشوری گرمسیر]] نوشته: شیوا نی پُل، ناشرقطره
* [[چارلستن]] نوشته: [[الکساندرا ریپلی]]، ناشر چکاوک
* [[پیتر پن]] (برای نوجوانان)، نوشته: ج. م. بری، نشر مرکز
۱۷۰

ویرایش