تفاوت میان نسخه‌های «پرویز شهدی»

* [http://www.ibna.ir/fa/doc/report/187275/نگاهی-جدیدترین-ترجمه-های-منتشر-شده-پرویز-شهدی نگاهی به جدیدترین ترجمه‌های منتشر شده پرویز شهدی]
* [http://www.adinehbook.com/gp/search?search-alias=books&rh=n%3A1000%2Cp_2%3A%25D9%25BE%25D8%25B1%25D9%2588%25D9%258A%25D8%25B2%2B%25D8%25B4%25D9%2587%25D8%25AF%25D9%258A%2Cp_3%3Aauthor-exact%2Cp_11%3Asalesrank&page=2 پایگاه جامع اطلاعات کتاب ایران]
* [http://isna.ir/fa/news/92022516945/-%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2 «جنایت و مکافات» این‌بار با ترجمه‌ی پرویز شهدی منتشر شد]
 
== پیوند به بیرون ==
۱۷۰

ویرایش