تفاوت میان نسخه‌های «اقتصاد اسلامی»

== پانویس ==
<References/>
طبق یک تئوری جدید ، اصطلاح اقتصاد اسلامی زاده دو قرن اخیر است و فقط نظرات اشخاص است و چنین علمی آسمانی نیست ، نمی توان اقتصاد سوسیالیستی را قرینه سازی کرد که البته بعضی از فلاسفه مسلمان این کار را کرده اند و راه مطلوب نیست . بعنوان مثال مالکیت خصوصی ، ربا ، عقود تقسیم آب ، بسته های حقوقی هستند نه اقتصادی ، همچنین روش بانکداری کنونی حتی بسته آسمانی هم نیست بلکه تزهای بازار یابی ست .
لطفا بجای پاک کردن نظرات ، استدلال ارائه دهید .
منبع :
https:www.sciencedirect.com/science/journal/00220531
 
== منابع ==
۹

ویرایش