تفاوت میان نسخه‌های «علی‌اکبر رشاد»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
# فلسفهٔ اصول (ج۱)؛ تصنیف؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی؛ (در شرف چاپ).
# فلسفهٔ دین؛ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی؛ چاپ اول: ۱۳۸۳ ش/ ۲۰۰۴ م/ چاپ دوم ۸۵.
# گزیدهٔ اشعار؛ نیستان؛[[انتشارات کتاب نیستان|نیستان]]؛ چاپ اول: ۱۳۷۹ ش/ ۱۹۹۸ م.
# گزیدهٔ غزل‌های حکیم فیاض لاهیجی؛ گزینش، تصحیح و مقدمه؛ مؤسسهٔ امیرکبیر؛ چاپ اول: تابستان ۱۳۷۲ ش/ ۱۹۹۳ م.
# مباحثه با جان هیک؛ سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی، چاپ اول، ۱۳۹۱
۲۰۴

ویرایش