تفاوت میان نسخه‌های «کنترل دسترسی»

(قرار دادن {{داده‌های کتابخانه‌ای}} با اطلاعات ویکی‌داده)
## سیستم مدیریت رمز عبور
## استفاده از برنامه‌های مزیتی سیستم
## مهلت زمانی نشت‌هانشست‌ها
## محدودیت زمان برقراری ارتباط
# کنترل دسترسی به برنامه‌های کاربردی و اطلاعات
۶

ویرایش