تفاوت میان نسخه‌های «مدیر سیستم»

== موارد مرتبط ==
یک sys admin میتواند در مکان های زیر مشغول به کار باشد :
*[httphttps://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87 مرکز عملیات شبکه]
*[https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2_%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA مرکز عملیات امنیت]
*[https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87 تحلیل گر شبکه]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
۱۴۶

ویرایش