تفاوت میان نسخه‌های «عبدالعزیز محقق طباطبایی»

افزودن زندگی و اساتید
جز (تاریخ تولد آنچه در دانشنامه اسلامی بود اشتباه بود تصحیح شد. منابع و تکنگاری‌ها دربارۀ این شخصیت به صورت کلی در ذیل متن آمده است.)
برچسب: منبع حذف شده است
(افزودن زندگی و اساتید)
 
سید عبدالعزیز طباطبایی یزدی، (۱۳۰۸ ـ ۱۳۷۴) محقق و کتابشناس برجسته ایرانی یکی از فعالترین محققان حوزه متون کهن در احیاء آثار شیعی بود. در حوزه علمیه نجف تحصیل کرد و در قم به حیات خود ادامه داد. آثار پژوهشی بسیاری بر جای گذاشت و شاگردان بسیاری تربیت کرد. به بسیاری از کتابخانه‌های جهان در آسیا و اروپا و امریکا سفر کرد و نسخه‌های خطی بسیاری را شناسایی نمود.
 
== زندگی ==
سید عبدالعزیز طباطبائی یزدی، نوادۀ مرجع بزرگ نجف و رهبر جریان مخالف مشروطیت سید محمدکاظم یزدی صاحب کتاب عروة الوثقی بود. در نجف اشرف به دنیا آمد و از نوجوانی در مدرسۀ سید در نجف ساکن شد و تحصیلات خود را تا مراحل عالی حوزه ادامه داد. بیشتر فعالیت او همکاری با علامه امینی در تدوین کتاب الغدیر و تأسیس و گسترش کتابخانۀ امیرالمؤمنین علیه السلام و همکاری با علامه شیخ آقابزرگ تهرانی در گردآوری منابع کتابشناسی کتاب الذریعة بود. وی از عراق سفرهای متعددی برای شناسایی نسخ خطی در کتابخانه‌های دنیا داشت که محصول این سفرها یادداشت‌ها و تألیفاتی است که دربارۀ نسخ خطی و متون کهن اسلامی به نگارش درآورده است. او در سال 1356 شمسی به ایران مهاجرت کرد و تا پایان عمر خویش در قم ساکن شد و فعالیت‌های علمی خود را دنبال کرد و واسطۀ روابط فرهنگی بسیاری از محققان و مؤسسات پژوهشی ایران با محققان خارج از ایران شد.
 
== اساتید ==
* آیة الله سید ابوالقاسم خویی
* آیة الله سید عبدالهادی شیرازی
* آیه الله سید علی علامه فانی اصفهانی
* آیة الله شیخ عبدالحسین رشتی
* آیة الله شیخ مجتبی لنکرانی
* علامه عبدالحسین امینی صاحب الغدیر
* علامه شیخ آقابزرگ تهرانی صاحب الذریعة
* آیة الله العظمی سید عبدالأعلی سبزواری
* آیة الله شیخ صدرا بادکوبی
* آیة الله شیخ ذبیح الله قوچانی
* علامه میرزا محمدعلی اردوبادی
* سید عبدالحی طباطبائی یزدی
* سید هاشم حسینی تهرانی
* میرزا حسن نبوی خراسانی
 
 
== فهرست آثار ==
۲۱۴

ویرایش