تفاوت میان نسخه‌های «تلویزیون واقع‌نما»

←‏لید: ویرایش و ویکی‌سازی
(←‏لید: ویرایش و ویکی‌سازی)
{{بدون منبع}}
'''تلویزیون واقع‌نما''' (در {{انگلیسی:|Reality Realitytelevision}} Television)از انواع برنامه‌های زندهٔ تلویزیونی است که بخش‌هایی از زندگی آدم‌های واقعی را دنبال می‌کند.
 
این گونه از مجموعه‌های تلویزیونی از سال ۲۰۰۰ ابتدا در تلویزیون‌های آمریکا و بعد در دیگر [[کشورهای جهان]] مدرواج شدیافت. [[شبکه تلویزیونی]] [[ام تی وی]] (MTV) یکی از پیشگامان در عرصهٔ سریال‌های واقع نماواقع‌نما بوده و هست.
 
برخی مسابقه‌ها و برنامه‌های گفتگو محورگفتگومحور که بر اساسبراساس طرحی مشخص ولی بدون فیلمنامهٔ مدون تهیه شده باشند نیز از زمرهزمرهٔ واقع‌نماها به‌شمار می‌آیند.<ref>واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان سال ۱۳۸۹ (مجموع هشت دفتر ''فرهنگ واژه‌های مصوّب فرهنگستان'')</ref>
 
در این گونه برنامه‌ها، به جایبه‌جای هنرپیشه‌های حرفه‌ای و تعلیم دیده،تعلیم‌دیده، مردم عادی، دانشجویان، دانشمندان جوان و یا اعضای یک خانواده و یا گروه‌های دوستی حضور دارند که در موقعیت‌های ویژه و تجربه‌نشده‌ای قرار می‌گیرند و فعالیت و عکس العملعکس‌العمل واقعی آنان در آن موقعیتهاموقعیت‌ها به تصویر کشیده می‌شود. این موقعیت‌های خاص و شرایطی که شرکت کنندگانشرکت‌کنندگان در این برنامه با آن درگیر هستند و وظایفی که باید انجام دهنددهند، از قبل توسط تیم تولید برنامه طراحی شده استشده‌است، اما آنچه که شرکت کنندگانشرکت‌کنندگان انجام می‌دهند بر اساسبراساس متن از پیش نوشته شدهازپیش‌نوشته‌شده و سناریو نیستنیست، بلکه عمل و عکس العملعکس‌العمل طبیعی آنها در آن شرایط است و به همین سبب است که این ژانر Reality Showshow نامیده می‌شود.
 
سریالهایسریال‌های واقع نماواقع‌نما (Reality-TV) برنامه‌های تلویزیونیتلویزیونی‌ای می‌باشندهستند که با محوریت واقعیت و هدف سرگرم سازیسرگرم‌سازی و نه فقطنه‌فقط [[اطلاع‌رسانی]]، در شرایطی بین واقعیت و خیال تعربفتعریف می‌شود. اینکهاین‌که چه مقدارچه‌مقدار این برنامه‌ها برمبنای داستانهای از پیش تهیهداستان‌های شدهازپیش‌تهیه‌شده باشند و یا تماماً برمبنای واقعیتواقعیتِ تمام پیش بروندبروند، به نوع و هدف‌گذاری این برنامه‌ها برمیگرددبرمی‌گردد. ژانرهای مستند گونه‌هامستندگونه‌ها اگر بیشترفراتر از محصولات و فیلمهایفیلم‌های رویاپردازانهرؤیاپردازانهٔ هالیوود نشوندنباشند، از آنها کمتر نیستند. گونه‌ای شاخص از این برنامه‌ها دربه ژانر مسابقات همراه با سرگرمی برمیگرددبرمی‌گردد که عده‌ای باید با گذراندن مراحل مسابقهمسابقه، خود را به مرحلهٔ آخر برسانند.
 
== برنامه‌های نمونه ==
۴۹٬۷۹۷

ویرایش