تفاوت میان نسخه‌های «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران»

حذف مطالب بدون منبع
(حذف مطالب بدون منبع)
صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران دارای مراکز استانی زیر می‌باشد:
{{چندستونه|۵}}
#* [[شبکه استانی آبادان|آبادان]]
#* [[شبکه استانی آذربایجان شرقی - سهند|آذربایجان شرقی]]
#* [[شبکه استانی آذربایجان غربی|آذربایجان غربی]]
#* [[شبکه استانی اردبیل - سبلان|اردبیل]]
#* [[شبکه استانی اصفهان|اصفهان]]
#* [[شبکه استانی البرز|البرز]]
#* [[شبکه استانی ایلام|ایلام]]
#* [[شبکه استانی بوشهر|بوشهر]]
#* [[شبکه استانی تهران|تهران]]
#* [[شبکه استانی چهارمحال و بختیاری - جهان‌بین|چهارمحال و بختیاری]]
# [[شبکه استانی خراسان جنوبی - خاوران|خراسان جنوبی]]
# [[شبکه استانی خراسان رضوی - رضوی|خراسان رضوی]]
{{پایان چندستونه}}
 
== مجموع و کیفیت شبکه ها ==
 
 
سیمای جمهوری اسلامی ایران : (61 شبکه تلویزیونی)
* 16 شبکه ملی
{{گفتاورد|چهار شبکه با فرمت 16:9 576i, SDTV - دو شبکه با فرمت 16:9 1080i, HDTV - ده شبکه با فرمت 4:3 576i, SDTV}}
* 10 شبکه برون مرزی
{{گفتاورد|چهار شبکه با فرمت 16:9 1080i, HDTV - شش شبکه با فرمت 4:3 576i, SDTV}}
* 35 شبکه استانی
{{گفتاورد|یک شبکه با فرمت 16:9 1080i, HDTV - سی و سه شبکه با فرمت 4:3 576i, SDTV}}
 
 
صدای جمهوری اسلامی ایران : (60 شبکه رادیویی)
* 12 شبکه ملی
* 11 شبکه برون مرزی
* 37 شبکه استانی
 
== دیجیتال و HD ==
 
 
* پخش شبکه های HD از سال 1394 با فرمت 16:9 1080i, HDTV فعالیت خود را آغاز کرده.
 
== شبکه‌های تلویزیونی ==
{{پایان چندستونه}}
 
== استانی و محلی ==
=== شبکه‌های 16:9 ,1080i, HDTV سیما ===
{{چندستونه|۳}}
# [[شبکه سه]] - 16:9
# [[شبکه ورزش]] - 16:9
# [[شبکه کودک و نوجوان]] - 16:9
# [[شبکه افق]] - 16:9
# [[شبکه مستند]] - 16:9 (1080i, HDTV)
# [[شبکه HD سیما]] - 16:9 (1080i, HDTV)
# [[شبکه استانی تهران]] - 16:9 (1080i, HDTV)
# [[ای فیلم]] - 16:9 (1080i, HDTV)
# [[شبکه العالم]] - 16:9 (1080i, HDTV)
# [[پرس تی وی]] - 16:9 (1080i, HDTV)
# [[هیسپان‌تی‌وی]] - 16:9 (1080i, HDTV)
{{پایان چندستونه}}
 
* [[شبکه آبادان]] (آبادان)
=== شبکه‌های استانی سیما (به ترتیب حروف الفبا) ===
* [[شبکه استانی آذربایجان غربی|شبکه آذربایجان غربی]] (آذربایجان غربی)
 
* [[شبکه استانی آفتاب|شبکه آفتاب]] (مرکزی)
{{چندستونه|۳}}
#* [[شبکه استانیاترک|شبکه آباداناترک]] (دومین شبکهخراسان خوزستانشمالی)
#* [[شبکه استانی آذربایجاناشراق|شبکه شرقی - سهنداشراق]] (زنجان)
#* [[شبکه استانی آذربایجانالبرز|شبکه غربیالبرز]] (اولین شبکه اورمیهالبرز)
#* [[شبکه استانی اردبیلاصفهان|شبکه - سبلاناصفهان]] (اصفهان)
#* [[شبکه استانی اصفهانایلام|شبکه ایلام]] (ایلام)
#* [[شبکه استانی البرزباران|شبکه باران]] (گیلان)
#* [[شبکه استانی ایلامبوشهر|شبکه بوشهر]] (بوشهر)
#* [[شبکه استانی بوشهرتابان|شبکه تابان]] (یزد)
#* [[شبکه استانی تهران]] HD (تهران)
#* [[شبکه استانی جهان‌بین|شبکه جهان بین]] (چهارمحال و بختیاری - جهان‌بین]])
#* [[شبکه استانی خراسان جنوبی -خاوران|شبکه خاوران]] (خراسان جنوبی)
#* [[شبکه استانی خراسان رضوی|شبکه - رضویخراسان]] (خراسان رضوی)
#* [[شبکه استانی خراسانخلیج رضویفارس|شبکه -خلیج زیارتفارس]] (آزمایشیهرمزگان)
* [[شبکه خوزستان]] (خوزستان)
# [[شبکه استانی خراسان شمالی - اترک]]
#* [[شبکه استانی خوزستاندنا]] (اولینکهگیلویه شبکهو خوزستانبویراحمد)
#* [[شبکه استانی زنجانزاگرس|شبکه - اشراقزاگرس]] (کرمانشاه)
#* [[شبکه استانی سمنانسبز|شبکه سبز]] (گلستان)
#* [[شبکه استانی سیستانسبلان|شبکه و بلوچستان - هامونسبلان]] (اردبیل)
#* [[شبکه استانی فارسسمنان|شبکه سمنان]] (سمنان)
#* [[شبکه استانی قزوینسهند|شبکه سهند]] (آذربایجان شرقی)
#* [[شبکه استانیسینا|شبکه قم - نورسینا]] (همدان)
#* [[شبکه استانی کردستانتبرستان|شبکه تبرستان]] (مازندران)
#* [[شبکه استانی کرمانفارس|شبکه فارس]] (فارس)
#* [[شبکه استانیقزوین|شبکه کیشقزوین]] (جزیره کیشقزوین)
* [[شبکه کردستان]] (کردستان)
# [[شبکه استانی کرمانشاه - زاگرس]]
#* [[شبکه استانی کهگیلویهکرمان|شبکه و بویراحمد - دناکرمان]] (کرمان)
#* [[شبکه استانی گلستانافلاک|شبکه - سبزافلاک]] (لرستان)
#* [[شبکه استانی گیلاننور|شبکه - باراننور]] (قم)
* [[شبکه هامون|شبکه هامون]] (سیستان و بلوچستان)
# [[شبکه استانی لرستان - افلاک]]
#* [[شبکه سهکیش]] - 16:9(کیش)
# [[شبکه استانی مازندران - تبرستان]]
#* [[شبکه استانی مرکزی - آفتابمهاباد]] (مهاباد)
# [[شبکه استانی مهاباد]] (دومین شبکه اورمیه)
# [[شبکه استانی هرمزگان - خلیج فارس]]
# [[شبکه استانی همدان - سینا]]
# [[شبکه استانی یزد]]
{{پایان چندستونه}}
 
۴۴۲

ویرایش