تفاوت میان نسخه‌های «همه‌خدایی»

جز
 
== تاریخ ==
اولین بار نویسنده ایرلندی جان تولاند در [[انگلستان]] در سال ۱۷۰۵م در کتابی به نام "بیان واقعی [[سوسیالیسم]] از همه خداانگاری " به کار برده‌است. او عقایدش را در سال ۱۷۱۰ م در نامه‌ای که به گوتفرید لایب نیتس نوشته‌است، اصلاح کرده‌است وآنو آن زمانی بوده‌است که او از عقیده به خداهمه -انگاری برگشته وبه جهان جاوید معتقد نبوده‌است. به هرحال بسیاری از نویسندگان اولیه، مدارس فلسفه و مذاهب معتقد به خدای واحد، عقیده‌هایی دربارهٔ همه‌خداانگاران بیان کرده‌اند.
 
همه‌خداانگاری رواقیون با زنون از شهرهای [[کیتیون]] و [[کلومینانتن]] در [[امپراطوری]] [[فیلسوف]] [[مارسوس آرلیوس]] آغاز شد. در طول امپراطوری مسیحیت [[رم]]، فلسفه رواقی یکی از سه مکتب اصلی فلسفه بود که در راستای مکتب‌های [[ایپوگرافی]] و نوافلاطونی بود. [[تائوئیسم]] اولیه از لاوستی و ژانونستسی آغاز شد ودر برخی مواقع همه خداانگاری مورد توجه بود.