تفاوت میان نسخه‌های «جن»

۵۸ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
(اگر لازم باشد بماند، اینگونه باشد بهتر است)
<ref>شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، محقق، مصحح، غفاری، علی اکبر، جدوم ص ۱۶۴، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ دوم</ref>
 
== جن درقرآندر قرآن ==
آیات قرآن دربارهٔ جن
 
۱-خلق الجان من مارج من نار۱۴الرحمننار ۱۴الرحمن
 
۲-.. خلقته من طین وخلقتنیو خلقتنی من نار ۷۷ص
 
۳-والجان خلقناه من قبل من نار السموم۲۷حجرالسموم ۲۷حجر
 
۴-قال اناخیرمنه خلقتنی من نارو...۱۱اعراف
بموجب آیات یادشده خلقت جن ازاتش یاشعله آنست
 
ازجن تعابیردیگریتعابیر دیگری درقرآن آمده است جان-عفریت-خناس-نفاث-جنه-شیطان-ابلیس-الثقلان
 
[[ابلیس]] که نام قبلی وی [[عزازیلعزاییل]] بودرئیس شیاطین واجنهو اجنه است که سالهای بسیاربهبسیار به عبادت خدامشغولخدا مشغول بود{{مدرک}}. بهمینبه همین علت درصفدر صف فرشتگان میایستادتااینکهمی‌ایستاد درمسالهتا اینکه در مساله خلقت آدم دچاراستکباروغرورشدوموقعیتدچار خودراازدستاستکبار دادودرزمینو ماموراغوایغرور شد و موقعیت خود را از دست داد و در زمین مامور اغوای ادمیان شدابلیسشد{{مدرک}}. ابلیس از ازاجنهاجنه است قرآن کریم می‌فرماید فسجدواالاابلیس کان من الجن ۵۰کهف. درقرآن کریم سوره‌ای بنام [[جن]] آمده ودران باسلام آوردن جنیان نزدپیامبراسلام اشاره شده است. یکی ازمعجزات حضرت [[سلیمان]] تسلط ایشان برجنیان بود. ببرخی ازصفات ابلیس اشاره می‌شود. بئس القرین-خناس-رجیم-غرور-قرین-مارد-وسواس<ref>تفسیر موضوعی آیت الله مکارم شیرازی</ref>
داستان [[ابلیس]]<ref>11تا18اعراف</ref>ومحاجه خداوشیطان.<ref>26تا44حجرو61تا65اسراو71تا78صو1تا15جن</ref>
 
۱۲۵

ویرایش