تفاوت میان نسخه‌های «قاضی برهان‌الدین»

بدون خلاصه ویرایش
یک نمونه [[تویوق]] از قاضی برهان‌الدین:
{{شعر}}
{{ب|گل اول اولاًاولا بلبلوبلبلونو نو گؤز لیهگؤزلیه |شاه اول اولاًاولا بیر قولو نوقولونو گؤزلیه}}
{{ب|خوب آنا دئیه مدئیه‌م کی همدم ایچنده|بلبلو نون غلغلوبلبلونون نوغلغلونو گؤزلیه}}
{{پایان شعر}}
 
۴۰

ویرایش