تفاوت میان نسخه‌های «ورزشگاه حافظیه»

بدون خلاصه ویرایش
(اشتباهات اصلاح شد)
برچسب: ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
| هزینه ساخت =
نوع زمین =چمن
| طراح = الیسا
| مهندس ساختمان = یاسمن
| مدیر پروژه = کسری
| نام‌های سابق = ممسنی
| مستأجرها = [[برق شیراز]]{{سخ}}[[فجر سپاسی]]
|خانه =
کاربر گمنام