تفاوت میان نسخه‌های «جاهلیت»

جز
←‏اختلاف در معنای جاهلیت: تمیزکاری با استفاده از AWB
جز (←‏اختلاف در معنای جاهلیت: تمیزکاری با استفاده از AWB)
<span lang="FA" dir="RTL">در سدة
19م/13ق [[گلدزیهر]]، با نظر نویسندگان مسلمان مخالفت کرد و چنین اظهار داشت که «جهل»
در دوران پیش از اسلام، نه در مقابل «علم» که در مقابل  «حلم» می­ نشسته است. نظر گلدسیهر را بسیاری
پسندیدند؛ در زمینة تاریخ ادبیات عرب که خواه ­ناخواه با عنوان «عصر جاهلی» آغاز می­شود،
نویسندگان باختر به همین نظریه گرایش یافتند. بلاشر و ویر و نویسندگان «دائرة­المعارف
۶۷٬۲۶۲

ویرایش