باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
فارسی سازی اعداد + تصحیح نام ماه های غربی
[[شوقی افندی]] راجع به الواح وصایا این چنین می گوید:
 
"مندرجات الواح وصایای حضرت عبدالبهاء به درجه ای عمیق است که فهم آن برای نسل حاضر کما هو حقه متصور نیست لامحاله یک قرن عمل و فعالیت لازم است تا آن که مخازن حکمت مستوره در آن ظاهر و نمایان گردد.(حضرت ولی امرالله 25۲۵ مارچمارس 1930 ۱۹۳۰)"
 
لازم به ذکر است که الواح وصایا در سال 1921۱۹۲۱ و بعد از فوت عبدالبهاء خوانده شد.
==[[عهد و میثاق]]==
به نوعی الواح وصایا تضمین عهد و میثاق در [[دین بهائی]] می باشد. عبدالبهاء مرکز هر عهدی در دین بهائی می باشند. این مرکزیت سبب گشته است که دین بهائی به هیچ عنوان شعبه شعبه نشود و شاخه ای نداشته باشد.
 
==منابع==
از فرامین تبلیغی تا نقشه شش ساله صفحه 136۱۳۶
حضرت ولی امرالله 25۲۵ مارچمارس 1930 ۱۹۳۰
 
 
۴۹۷

ویرایش