تفاوت میان نسخه‌های «سخت‌افزار رایانه»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{اصلی|معماری فون نویمان}}
الگوی ساخت تمام [[رایانه]] های امروزی [[معماری فون نویمان]] است. این معماری برای اولین بار در گزارشی به قلم ریاضی‌دان [[مجارستانی]]، [[جان فون نویمان]] در سال ۱۹۴۵ توضیح داده شد. معماری فون نویمان روش طراحی یک [[رایانه|رایانه دیجیتال]] را با تقسیم آن به [[واحد پردازنده مرکزی]]، [[حافظه اصلی|حافظهٔ اصلی]]، حافظه‌های [[ذخیره‌سازی انبوه]] و ساز و کارهای [[ورودی/خروجی]] شرح می‌دهد.<ref name="von_neu_draft">{{یادکرد|نام خانوادگی=von Neumann |نام=John |عنوان=First Draft of a Report on the EDVAC | |نشانی=http://virtualtravelog.net.s115267.gridserver.com/wp/wp-content/media/2003-08-TheFirstDraft.pdf|زبان=en}}</ref>
در این تقسیم‌بندی [[واحد پردازنده مرکزی]] شامل [[واحد محاسبه و منطق]]، [[ثبات]] ها و یک [[واحد کنترل]] (شامل [[شمارنده برنامه|ثبات شمارنده برنامه]]، [[ثبات دستورالعمل]] و ...) است. [[حافظه اصلی|حافظهٔ اصلی]] نیز برای ذخیره‌سازی [[داده]]ها و [[مجموعه دستورالعمل|دستورالعامل‌ها]] مورد استفاده قرار می‌گیرد.<ref name="von_neu_draft"/>
 
مفهوم عبارت [[معماری فون نویمان]] به‌تدریج گسترش پیدا کرد و به‌معنای رایانه‌های تک‌حافظه‌ای درآمد که در آن‌ها امکان [[چرخه دستورالعمل|واکشی]] یک دستورالعمل و یک داده به‌صورت همزمان وجود ندارد زیرا هر دو از یک [[گذرگاه (رایانه)|گذرگاه]] مشترک استفاده می‌کنند. این مسئله که به گلوگاه معماری فون نویمان نیز معروف است، باعث کاهش کارایی اینگونه سیستم‌ها می‌شود.
۳

ویرایش