تفاوت میان نسخه‌های «ایر ایندیا رجیونال»

ابرابزار
(ابرابزار)
(ابرابزار)
|logo=Air India Regional new English logo.png
|logo_size=300
|alliance=Star[[استار Allianceالاینس]] (affiliateوابسته)
|fleet_size=14 فروند (+۱ فروند سفارش داده‌شده)
|destinations=۲۵
|parent=[[Air India Limited]]
|company_slogan=Your Palace in the Sky!
|founded=1996۱۹۹۶ (تحت عنوان الیانس ایر)
|headquarters=[[دهلی]]
|key_people=
|hubs={{bulleted list
|[[فرودگاه بین‌المللی چاتراپاتی شیواجی]]
|[[فرودگاه بین‌المللی ایندیرا گاندی]]
|[[فرودگاه بین‌المللی بنگالورو]]
|[[فرودگاه بین‌المللی نتاجی سبهاش چندر بوس]]
|[[فرودگاه بین‌المللی راجیو گاندی]]