باز کردن منو اصلی

تغییرات

 
== منابع ==
{{درگاه|نیشابور}}
*تاریخ ادبیات در ایران (۳۱۸/ ۲)
*دانشنامه تاریخ ادبیات عربی نوشته عمر فروخ جلد سوم ذیل« میدانی»