تفاوت میان نسخه‌های «اعداد حسابی»

به علت تغییر روند آموزشی حالا به جای دوم راهنمایی دوم دبیرستان دوره اول یا هشتم جایگزین شده است که این نکته در آن قید شده است
(به علت تغییر روند آموزشی حالا به جای دوم راهنمایی دوم دبیرستان دوره اول یا هشتم جایگزین شده است که این نکته در آن قید شده است)
== منابع ==
{{پانویس}}
* کتاب ریاضی سال دوم راهنماییدبیرستان دوره اول
 
{{ریاضی-خرد}}
کاربر ناشناس