باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز Toyotomi clan > خاندان تویوتومی (۸.۱)
|event2=[[نبرد ناگاشینو]]|date_event2=۲۸ ژوئن ۱۵۷۵
|event3=[[حادثه هوننو-جی]]|date_event3=۲۱ ژوئن ۱۵۸۲
|event4={{nowrap|[[Toyotomiخاندان clanتویوتومی|Toyotomi]]-[[خاندان توکوگاوا|Tokugawa]]}} alliance formed|date_event4=۱۵۸۴
|event5=Defeat of the [[Late Hōjō clan|Hōjō clan]]|date_event5=۴ اوت ۱۵۹۰
|event_end=[[نبرد سکی‌گاهارا]]|اکتبر date_end=۲۱
۳۰۳٬۲۱۵

ویرایش