باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۲ سال پیش
جز
ویرایش متن
''' دِهِستان ''' در تقسیمات کشوری [[ایران]]، زیرمجموعه‌ای از یک [[بخش (تقسیمات کشوری)|بخش]] و بخش خود زیرمجموعه‌ای از یک [[شهرستان]] و شهرستان نیز قسمتی از یک [[استان]] است.<ref>[http://portal2.moi.ir/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=a507ef48-dce5-4113-905d-2ab7edabbd4c اطلاعات استانها و دیگر زیرمجموعه‌های تقسیمات کشوری آن] پورتال وزارت کشور</ref>
 
معمولاًدهستان شامل گروهی از روستاهای نزدیک بهممی‌شود که از نظر اجتماعی، فرهنگی یا اقتصادی به همدیگریکدیگر وابستگیهاییوابستگی دارندداشته را در درون یک دهستان قرار می‌دهند وباشند. بزرگ‌ترین یا مهم‌ترین روستای محلاین رامجموعه به عنوان [[مرکز دهستان]] برمی‌گزینندانتخاب می‌شود.
رئیسنماینده ودولت مسئولدر یک دهستان،دهستان دِهدار نامیدهخوانده می‌شود و. ساختمان و سازمان اداری محل فعالیت یک دهدار،دهدار [[دهداری]] نام دارد.
دهستان ْکوچک ترینْکوچک‌ترین واحد تقسیمات کشوری با محدودۀ جغرافیایی معین است که از به هم پیوستن چند روستا،مکان و مزرعۀ هم جوار تشکیل ممی‌شود. یشودروستا‌های ویک دهستان از لحاظ محیط طبیعی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی همگن استهستند وامکانکه خدماتاین رسانیخدمات‌رسانی و برنامه ریزیبرنامه‌ریزی در سامانه و شبکه ایشبکه‌ای واحد را فراهمممکن می سازدمی‌سازد. دهستان توسط دهدار اداره می شودمی‌شود.
==منابع==
{{پانویس}}
۷۹

ویرایش