پای پرانتزی: تفاوت میان نسخه‌ها

* رجبی، رضا، صمدی، هادی، راهنمای آزمایشگاه حرکات اصلاحی؛ اتشارات دانشگاه تهران؛۱۳۸۷
* کندال و همکاران، بررسی و ارزیابی عملکرد عضلات؛ ترجمه سرمدی، علیرضا، حاج قنبری، بهاره؛ انتشارات سرمدی؛ ۱۳۸۲
 
 
 
* اولین گروه پا پرانتزی ها و پا ضربدری ها در ایران مشتمل بر موراد زیر :
معرفی تعدادی از موفق ترین متخصصان زانو -
ارائه تجربیات و تصاویر از افراد جراحی شده-
(پرانتز ضربدر چرخش رباط مینیسک)-
معرفی بهترین بیمارستان های دولتی و خصوصی-
آیدی مدیر : pagashangoo@
در گروه تلگرامی زیر : @pagashangoo
 
== پیوند به بیرون ==
۳

ویرایش