تفاوت میان نسخه‌های «قانون حمورابی»

[[حمورابی]] (۱۸۱۰–۱۷۵۰ پ. م) ششمین پادشاه نخستین سلسله شاهان کشور قدیم [[تمدن بابل|بابل]] است. [[تاریخ پادشاهی|تاریخ شاهی]] او را (۱۷۹۲–۱۷۵۰ پ. م) آورده‌اند. این قانون شامل حقوق و روابط افراد با یکدیگر با تکیه بر عوامل مهم اقتصادی در آن دوران است.
 
== کشفپیدایش ==
ستونی که قانون حمورابی روی آن نوشته شده، در سال ۱۹۰۱ توسط گروه کاوشگری [[ژاک دو مورگان]] در [[شوش (شهر باستانی)|شوش]]، [[خوزستان]] توسط ژاکیه از دل خاک بیرون آمد. [[شوتروک ناهونته]] پادشاه [[ایلام]] در سدهٔ دوازدهم پیش از میلاد پس از گرفتن بابل این ستون را از شهر سیپ پار به کشور خود آورد.<ref>[[حسن پیرنیا|پیرنیا، حسن]]. ''ایران باستان. جلد یک.'' تهران: دنیای کتاب، چاپ پنجم، ۱۳۷۰، صفحه ۱۲۰–۱۲۵{{سخ}}Claude Hermann Walter Johns. [http://avalon.law.yale.edu/ancient/hammpre.asp Babylonian Law--The Code of Hammurabi]. Eleventh Edition of the Encyclopedia Britannica, 1910-1911</ref> این ستون هم اکنون در [[موزه لوور]]، [[پاریس]] نگهداری می‌شود.<ref>[http://www.louvre.fr/llv/oeuvres/detail_notice.jsp;jsessionid=HKtvj0psv5RnwxZmHFSyPpMhwMxtM0r26Pkk7JDT5QTN3QsJ58Qt!168458495?CONTENT<>cnt_id=10134198673226487&CURRENT_LLV_NOTICE<>cnt_id=10134198673226487&FOLDER<>folder_id=9852723696500800&baseIndex=0&bmLocale=en Law Code of Hammurabi, king of Babylon] Musée du Louvre</ref>
 
== قوانین ==
'''قانون‌های ۱ تا ۵ در بارهٔباره ی اصول محاکمه'''
 
۱ـ اگر کسی دیگری را به قتل متهم کند و (برای اعتراف گیری) او را بازجویی (و در فشار روانی گذارد) نماید ولی نتواند گناه او را ثابت کند، متهم کننده سزاوار مرگ است.
۹

ویرایش