تفاوت میان نسخه‌های «بحث کاربر:185.26.234.155»

صفحه‌ای تازه حاوی «'''پارادوکس FAREGHچنین بیانمیشود فرض گ کنید دو انگشتر یکی از طلا و دیگری بدل از ج...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''پارادوکس FAREGHچنین بیانمیشود فرض گ کنید دو انگشتر یکی از طلا و دیگری بدل از ج...» ایجاد کرد)
 
(بدون تفاوت)
کاربر ناشناس