تفاوت میان نسخه‌های «تاژک‌داران»

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز Choanoflagellata > قیفی‌تاژک‌داران (۸.۱)
جز (ربات :جایگزینی پیوند قرمز Choanoflagellata > قیفی‌تاژک‌داران (۸.۱))
|- style="background:rgb(211,211,164);"
| ''[[Salpingoeca]]'', ''[[Codosiga]]''
| [[بازگشتیان]] > [[Choanoflagellataقیفی‌تاژک‌داران]]
| Zoomastigina
|- style="background:greenyellow;"
۳۱۶٬۳۸۲

ویرایش