تفاوت میان نسخه‌های «دانشگاه آلبرتا»

* پروفسور مهرداد حمیدی( عضوی از یک درصد دانشمندان برتر جهان در سال2014)
* پروفسور کرامت الله رضایی تیره شبانکاره(جزو 100 دانشمند برتر جهان درسال های 2014 و 2016)
* دکتر سعید سمیعی دلوئی
 
== انجمن های دانشجویی دانشگاه آلبرتا ==
کاربر ناشناس