تفاوت میان نسخه‌های «پروژه ژنوم انسان»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
* ایجاد شبکه‌های ارتباطی و بانک‌های اطلاعاتی
 
تعیین توالی بیش از ۹۰ ٪ ژنوم انسان در فوریه سال ۲۰۰۱ به پایان رسید. اما هنوز برخیبسیاری از ژنهای انسان شناسایی نشده‌اند.
 
== روش‌ها ==
کاربر ناشناس