تفاوت میان نسخه‌های «مایکل فارادی»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
|استاد راهنما =
|دانشجویان دکتری وی =
|دلیل شهرت = [[قانونمخترع میدان فارادیبرق]]{{سخ}}[[الکتروشیمی]]{{سخ}}[[اثر فارادی]]{{سخ}}[[جعبه فارادی]]{{سخ}}[[قوانین الکترولیز فارای]]{{سخ}}[[فنجان فارادی]]{{سخ}}[[قانون میدان فارادی]]|تأثیرات = [[همفری دیوی]]{{سخ}}ویلیام توماس برند
|جوایز = [[مدال کاپلی]](۱۸۳۲و۱۸۳۸){{سخ}}[[مدال پادشاهی]](۱۸۳۵و۱۸۴۶){{سخ}}[[نشان رامفورد]](۱۸۴۶){{سخ}}مدال آلبرت(۱۸۶۶)
|دین =
کاربر ناشناس