تفاوت میان نسخه‌های «انرژی گرمایی»

جز (ربات:افزودن الگو ناوباکس {{انرژی}}+املا+مرتب+تمیز (۹.۲))
 
== همرفت ==
گونهایگونه ای از انتقال گرما توسط حرکت واقعی ماده گرم شونده است. وقتی هوای بالای یک رادیاتور گرم می‌شود در نتیجه انبساط به طرف سقف صعود می‌کند. این حرکت به کمک نوری که از پنجره وترد اتاق شده واز هوای گرم در حال صعود عبور می‌کند اشکار می‌شود. همچنین اگر تصاویری را درباند یک فرودگاه در نطر بگیریم به علت هوای گرم قسمت فوقانی، این تصاویر شکسته به نظر می‌رسند. به همین ترتیب، وقی اب یا هر مایع دیگری گرم می‌شود، مایع گرم قسمت زیر به سوی بالا امده مایع سرد جای ان را می‌گیرد. عمل همرفت در گازها بهتر از مایعات و در مایعات بهتر از جامدات در نظر می‌گیرد.
در حقیقت، همرفت یا بر خاستن هوای گرم و فروکش کردن هوای سرد یکی لز اعمال مهم و اساسی انتقال گرما در اتمسفر است.<ref name=" مهدی بازرگان "> مهدی بازرگان، پدیده‌های جوی، شرکت سهامی انتشار، تهران، ۱۳۶۰</ref>
 
کاربر ناشناس