باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| همسر = آبتین سهامی
| شریک زندگی =
| فرزندان = ٣٢ پسر:ارشیا و سیاوش و كلاه قرمزي
| والدین = [[پرویز فنی‌زاده]]{{-}}هایده غیوری
| تأثیرات =
کاربر گمنام