تفاوت میان نسخه‌های «تفکر سیستمی»

جز
بدون خلاصه ویرایش
جز
برچسب: برخی خطوط با فاصله آغاز شده‌اند
تهیه کننده آقای کیانوش پولادی
کارشناسی ارشد رشته عمران-مدیریت ساخت
۱-کلاس درس مدیریت و مقررات پیمان - مؤسسه عمران و توسعه همدان
استاد: آقای دکتر سیدمهدی حسینیان
زمستان۹۵
۱۷

ویرایش