باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
ربات :جایگزینی پیوند قرمز Jack Kemp > جک کمپ (۸.۱)
|term_start3 = ۳ ژانویه ۱۹۸۷
|term_end3 = ۳ ژانویه ۱۹۸۹
|predecessor3 = [[Jackجک Kempکمپ]]
|successor3 = [[Jerry Lewis (California politician)|Jerry Lewis]]
|state4 = [[Wyoming]]
۲۹۸٬۹۷۱

ویرایش