رقابت: تفاوت میان نسخه‌ها

۵۲ بایت اضافه‌شده ،  ۵ سال پیش
جز
ربات:مرتب‌سازی عنوان‌ها+نشانی+املا+تمیز+
جزبدون خلاصۀ ویرایش
جز (ربات:مرتب‌سازی عنوان‌ها+نشانی+املا+تمیز+)
[[پرونده:Athletics_competitions.jpg|راست|بندانگشتی|300x300پیکسل|رقابت در ورزش. مجموعه ای از تصاویر، برخی از رویدادهای ورزشی را نمایش می دهد که به عنوان مسابقات [[دو و میدانی]] طبقه بندی شده اند .]]
'''رقابت''' به طور کلی یک مسابقه یا هم آوری بین دو یا چند ارگانیسم, حیوان, فرد, گروه اقتصادی یا گروه های اجتماعی و.... برای [[قلمرو (جانوران)|قلمرو،]] جایگاه، برای منابع، محصول، برای جفت، برای حیثیت، شناخته شدن، برای [[نشان برتری|جوایز،]] برای گروه و یا جایگاه اجتماعی یا برای [[رهبری]] و [[سود (اقتصاد)|سود]] است. رقابت زمانی رخ می دهد که حداقل دو طرف در تلاش برای یک هدف هستند که نمی تواندنمی‌تواند به اشتراک گذاشته شود. جایی که یکی به دست می آورد و دیگران می بازند. ( [[بازی مجموع-صفر]]).
 
رقابت به طور [[طبیعت|طبیعی]] بین موجودات زنده که در محیطی مشترک همزیستی دارند رخ می دهد. به عنوان مثال، حیوانات برای منابع آب، غذا، جفت و دیگر [[منابع بیولوژیکی]] رقابت می کنند. انسانها معمولامعمولاً برای مواد غذایی و حفت رقابت می کنند، هر چند زمانی که این نیازها برآورده می شوند رقابت های عمیقتر اغلب برای دستیابی به [[ثروت|ثروت،]] قدرت، حثیت، و [[ستاره (فرد مشهور)|شهرت]] بوجود می آیند.
 
رقابت اغلب متضاد [[همکاری]] در نظر گرفته می شود، با این حال در دنیای واقعی مخلوطی از همکاری و رقابت هنجار است.<ref>[http://www.sociologyguide.com/basic-concepts/Competition.php Competition], Sociology guide</ref> استراتژی های بهینه برای رسیدن به اهداف در شاخه ای از ریاضیات به عنوان [[نظریه بازی‌ها|نظریه بازی ها]] مورد مطالعه قرار می گیرد.
 
رقابت همچنین یک اصل مهم در [[اقتصاد بازار]] و کسب و کار است که اغلب با رقابتِ کسب و کار در ارتباط است چرا که اکثر شرکت ها در رقابت با حداقل یک شرکت دیگر در همان گروه مشتریان هستند. همچنین رقابت در داخل یک شرکت معمولامعمولاً  با هدف بزرگترِ رسیدن به کیفیت بالاتر خدمات یا بهبود محصولاتی که شرکت ممکن است تولید و یا توسعه دهد، تحریک می شود.
 
== همچنین نگاه کنید ==
* [[تعارض منافع|تضاد منافع]]
* [[همکاری]]
* [[Ecological model of competition|مدل اکولوژيکاکولوژیک رقابت]]
* [[بازار رقابت انحصاری|رقابت انحصاری]]
* [[بازی برد-برد|برنده بازی]]
 
== منابع ==
{{Reflistپانویس|30em|refs=<ref name=r1>• At [[JEL classification codes#Mathematical and quantitative methods JEL: C Subcategories|JEL:C7]] of the ''[[Journal of Economic Literature]]'' classification codes.<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[Robert Aumann|R.J. Aumann]] (2008). "game theory," ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', 2nd Edition. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_G000007&edition=current&q=game%20theory&topicid=&result_number=4 Abstract.]<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[Martin Shubik]] (1981). "Game Theory Models and Methods in Political Economy," in [[Kenneth Arrow]] and Michael Intriligator, ed., ''Handbook of Mathematical Economics'', v. 1, pp. 285–330 {{DOI|10.1016/S1573-4382(81)01011-4}}.<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[Carl Shapiro (professor)|Carl Shapiro]] (1989). "The Theory of Business Strategy," ''RAND Journal of Economics'', 20(1), pp. 125–37 {{JSTOR|2555656}}.</ref> <ref name=r2>• [[Leigh Tesfatsion]] (2006). "Agent-Based Computational Economics: A Constructive Approach to Economic Theory," ch. 16, ''Handbook of Computational Economics'', v. 2, pp. 831–80 {{DOI|10.1016/S1574-0021(05)02016-2}}.<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[Joseph Y. Halpern]] (2008). "computer science and game theory," ''The New Palgrave Dictionary of Economics'', 2nd Edition. [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_C000566&edition=current&q=&topicid=&result_number=1 Abstract].</ref> <ref name=r3>• From ''[[The New Palgrave Dictionary of Economics]]'' (2008), 2nd Edition:<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Roger B. Myerson]]. "mechanism design." [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_M000132&edition=current&q=mechanism%20design&topicid=&result_number=3 Abstract] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20111123042038/http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_M000132&edition=current&q=mechanism%20design&topicid=&result_number=3 |date=November 23, 2011 }}.<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; _____. "revelation principle." [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_R000137&edition=current&q=moral&topicid=&result_number=1 Abstract].<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • Tuomas Sandholm. "computing in mechanism design." [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_C000563&edition=&field=keyword&q=algorithmic%20mechanism%20design&topicid=&result_number=1 Abstract.] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20111123042038/http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_C000563&edition=&field=keyword&q=algorithmic%20mechanism%20design&topicid=&result_number=1 |date=November 23, 2011 }}<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[Noam Nisan]] and Amir Ronen (2001). "Algorithmic Mechanism Design," ''Games and Economic Behavior'', 35(1–2), pp. [http://www.cs.cmu.edu/~sandholm/cs15-892F09/Algorithmic%20mechanism%20design.pdf 166–96].<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[Noam Nisan]] ''et al''., ed. (2007). ''Algorithmic Game Theory'', Cambridge University Press. [http://www.cup.cam.ac.uk/asia/catalogue/catalogue.asp?isbn=9780521872829 Description]. {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20111123042038/http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_M000132&edition=current&q=mechanism%20design&topicid=&result_number=3 |date=23 November 2011 }}</ref> <ref name=r4>Aumann, R. and Hart, S. (eds.) (1994). ''Handbook of Game Theory with Economic Applications'', v. 2, ch. 30: [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574000505800621 "Voting Procedures"] and ch. 31: [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574000505800633 "Social Choice."]</ref> <ref name=r5>• [[Vernon L. Smith]], 1992. "Game Theory and Experimental Economics: Beginnings and Early Influences," in E. R. Weintraub, ed., ''Towards a History of Game Theory'', pp. [https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=9CHY2Gozh1MC&oi=fnd&pg=PA241 241–82].<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • _____, 2001. "Experimental Economics," ''[[International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences]]'', pp. 5100–08. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B0080430767022324 Abstract] per sect. 1.1 & 2.1.<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[Charles R. Plott]] and Vernon L. Smith, ed., 2008. ''Handbook of Experimental Economics Results'', v. 1, Elsevier, Part 4, Games, [http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740722 ch. 45–66].<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • Vincent P. Crawford (1997). "Theory and Experiment in the Analysis of Strategic Interaction," in ''Advances in Economics and Econometrics: Theory and Applications'', pp. [http://weber.ucsd.edu/~vcrawfor/CrawfordThExp97.pdf 206–42]. Cambridge. Reprinted in Colin F. Camerer ''et al''., ed. (2003). ''Advances in Behavioral Economics'', Princeton. 1986–2003 papers. [http://press.princeton.edu/titles/8437.html Description], [https://books.google.com/books?id=sA4jJOjwCW4C&printsec=find&pg=PR7 preview], Princeton, ch. 12.<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • Martin Shubik, 2002. "Game Theory and Experimental Gaming," in R. Aumann and S. Hart, ed., ''Handbook of Game Theory with Economic Applications'', Elsevier, v. 3, pp. 2327–51. {{DOI|10.1016/S1574-0005(02)03025-4}}.</ref> <ref name=r6>From ''The New Palgrave Dictionary of Economics'' (2008), 2nd Edition: <br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[Faruk Gul]]. "behavioural economics and game theory." [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_G000210&q=Behavioral%20economics%20&topicid=&result_number=2 Abstract.]<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[Colin F. Camerer]]. "behavioral game theory." [http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_B000302&q=Behavioral%20economics%20&topicid=&result_number=13 Abstract.] {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20111123034346/http://www.dictionaryofeconomics.com/article?id=pde2008_B000302&q=Behavioral%20economics%20&topicid=&result_number=13 |date=November 23, 2011 }}<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • _____ (1997). "Progress in Behavioral Game Theory," ''Journal of Economic Perspectives'', 11(4), p. 172, pp. [http://authors.library.caltech.edu/22122/1/2138470%5B1%5D[1].pdf 167–88].<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • _____ (2003). ''Behavioral Game Theory'', Princeton. [http://press.princeton.edu/chapters/i7517.html Description], [https://books.google.com/books?id=cr_Xg7cRvdcC&printsec=find&pg=PR7 preview] ([ctrl]+), and ch. 1 [http://press.princeton.edu/chapters/i7517.pdf link].<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • _____, [[George Loewenstein]], and [[Matthew Rabin]], ed. (2003). ''Advances in Behavioral Economics'', Princeton. 1986–2003 papers. [http://press.princeton.edu/titles/8437.html Description], [https://books.google.com/books?id=sA4jJOjwCW4C&printsec=find&pg=PR7 contents], and [https://books.google.com/books?id=sA4jJOjwCW4C&printsec=find&pg=PR7 preview].<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[Drew Fudenberg]] (2006). "Advancing Beyond ''Advances in Behavioral Economics''," ''Journal of Economic Literature'', 44(3), pp. 694–711 {{JSTOR|30032349}}.</ref> <ref name=r7>• Eric Rasmusen (2007). ''Games and Information'', 4th ed. [http://www.wiley.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-EHEP001009.html Description] and [https://books.google.com/books?id=5XEMuJwnBmUC&printsec=fnd&pg=PR5 chapter-preview.]<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • [[David M. Kreps]] (1990). ''Game Theory and Economic Modelling''. [http://econpapers.repec.org/bookchap/oxpobooks/9780198283812.htm Description.]<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • R. Aumann and S. Hart, ed. (1992, 2002). ''Handbook of Game Theory with Economic Applications'' v. 1, [http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740005/1 ch. 3–6] and v. 3, [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574000502030060 ch. 43].</ref> <ref name=r8>• [[Jean Tirole]] (1988). ''The Theory of Industrial Organization'', MIT Press. [https://books.google.com/books?id=HIjsF0XONF8C&source=gbs_navlinks_s Description] and chapter-preview links, pp. [https://books.google.com/books?id=HIjsF0XONF8C&printsec=find&pg=PR7 vii–ix], "General Organization," pp. [https://books.google.com/books?id=HIjsF0XONF8C&dq=find&pg=PA5 5–6], and "Non-Cooperative Game Theory: A User's Guide Manual,' " ch. 11, pp. [https://books.google.com/books?id=HIjsF0XONF8C&dq=find&pg=PA423 423–59].<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • Kyle Bagwell and Asher Wolinsky (2002). "Game theory and Industrial Organization," ch. 49, ''Handbook of Game Theory with Economic Applications'', v. 3, pp. [http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574000502030126 1851–1895].<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • Martin Shubik (1959). ''Strategy and Market Structure: Competition, Oligopoly, and the Theory of Games'', Wiley. [http://devirevues.demo.inist.fr/handle/2042/29380 Description] and review [http://www.jstor.org/pss/40434883 extract].<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • _____ with Richard Levitan (1980). ''Market Structure and Behavior'', Harvard University Press. Review [http://www.jstor.org/pss/2232276 extract]. {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20100315131945/http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?ttype=2&tid=8224 |date=15 March 2010 }}</ref> <ref name=r9>• Martin Shubik (1981). "Game Theory Models and Methods in Political Economy," in ''Handbook of Mathematical Economics'', v. 1, pp. 285–330 {{DOI|10.1016/S1573-4382(81)01011-4}}.<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; •_____ (1987). ''A Game-Theoretic Approach to Political Economy''. MIT Press. [http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?tid=5086&ttype=2 Description]. {{webarchive |url=https://web.archive.org/web/20110629151809/http://mitpress.mit.edu/catalog/item/default.asp?tid=5086&ttype=2 |date=29 June 2011 }}</ref> <ref name=r10>• Martin Shubik (1978). "Game Theory: Economic Applications," in W. Kruskal and J.M. Tanur, ed., ''International Encyclopedia of Statistics'', v. 2, pp.&nbsp;372–78.<br />{{سخ}}&nbsp;&nbsp; • Robert Aumann and [[Sergiu Hart]], ed. ''Handbook of Game Theory with Economic Applications'' (scrollable to chapter-outline or abstract links): :1992. [http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740005/1 v. 1]; 1994. [http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740005/2 v. 2]; 2002. [http://www.sciencedirect.com/science/handbooks/15740005/3 v. 3.]</ref> <ref name="GT-A-E-00">N. Agarwal and P. Zeephongsekul. [http://www.mssanz.org.au/modsim2011/D6/agarwal.pdf Psychological Pricing in Mergers & Acquisitions using Game Theory], School of Mathematics and Geospatial Sciences, RMIT University, Melbourne</ref>}}
 
== مطالعه بیشتر ==
۴٬۴۱۱٬۲۶۸

ویرایش