تفاوت میان نسخه‌های «هسته (سیستم‌عامل)»

=== کارکرد هسته ===
==== مدیریت حافظه ====
هسته بايد اجازه دهد در صورت نياز فرايندهاي دسترسي به حافظه دسترسي كامل به سيستم داشته باشند، اغلب اين كار با صفحه بندي يا قطعه بندي صورت مي پذيزد.
حافظه ي مجازي اين اجاره را به هسته مي دهد تا مثل يك ادرس فيزيكي داده به نظر مي رسد.
فضاي ادرس مجازي ممكن است براي فرايند هاي مختلف متفاوت باشد.
حافظه ي مجازي حافظه ايست كه يك فرايند دسترسي در يك ادرس خاص با فرايند ديگري در همان ادرس حافظه اي متفاوت داشته باشد .
استفاده از ان ادرس اين اجازه را مي دهد كه هر برنامه در حال اجرا مانع اجراي برنامه هاي كاربردي ديگر نشود
حافظه ي مجازي همچنين اين اجازه را مي دهد حافظه به دو دسته (فضاي هسته )و (فضاب كاربر) تقسيم كرده و از اسيب به يك برنامه ي در حال اجرا در هسته مي شود .
 
==== مدیریت ورودی و خروجی ====
==== مدیریت دستگاه‌ها ====
۲۴

ویرایش