تفاوت میان نسخه‌های «سمت (انتشارات)»

گروه‌های دهگانهٔ پژوهشی این مرکز عبارتند از: ۱. زبان‌شناسی و ادبیات فارسی ۲. زبانهای خارجی ۳. علوم اجتماعی ۴. حقوق و علوم سیاسی ۵. هنر ۶. مدیریت ۷. اقتصاد و حسابداری ۸. علوم رفتاری ۹. تاریخ و جغرافیا ۱۰. فلسفه و الهیات.<ref>[http://www.samt.ac.ir/ASP/motahghigh.asp آشنایی با مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت]</ref>
 
== انتقادات ازدرباره سمت ==
[[محمد فرهادی]]، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، در مراسم رونمایی از دوهزارمین کتار«سمت» گفت: برگزیده شدن ده‌ها عنوان کتاب در ‌جشنواره‌های مختلف و تجلیل سازمان از سوی «اکو» معرفی این نهاد به‌عنوان ناشر برتر از افتخارات سمت است. ‌فعالیت‌های بین‌المللی سازمان حاصل برنامه‌ریزی و تعامل فرهنگی است که ادامه پیدا خواهد کرد. وی با تاکید بر توجه به امر پژوهش ادامه داد: با یک تلقی بنیادین و کلان‌تر سازمان سمت نیز می‌تواند ستاد پژوهش‌های حوزه علوم‌انسانی باشد و در مقام صف به تولید و ارائه آثار فاخر علوم‌انسانی بپردازد.
 
وی افزود: در این میان خصیصه ارزشمند این سازمان در پیوند میان عالمان دانشگاهی و حوزوی نیز شایسته تجلیل و اکرام است. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آماده هرگونه همکاری برای توسعه فعالیت‌های این سازمان پژوهشی و همه پژوهشگاه‌ها و بنیادهای پژوهشی است.<ref>[http://ibna.ir/fa/doc/report/241970/%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%84-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE-%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D9%87%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8787خبرگزاری ایبنا]</ref>
 
[[حسین کچوییان]] عضو [[شورای عالی انقلاب فرهنگی]] در انتقاد از سمت گفته است: «مؤسسهٔ سمت نتوانست آن مقدار که از آن انتظار می‌رفت، ظاهر شود. بعضی کارهایی که در این سازمان منتشر شده فاجعه است و من علاقه‌مند به نام بردن آن نیستم. بخشی از کارهای این مؤسسه هم ترجمهٔ کتابهای غربی است... اگر تولیدی در زمینهٔ علوم انسانی صورت نگیرد، این مؤسسه هم چیزی برای عرضه نخواهد داشت. شاید اگر سازمان سمت می‌توانست جریان انتقادی را در حوزهٔ ترجمه دامن بزند و ترجمهٔ انتقادی هم کار کند، وضعیت بهتری می‌توانست داشته باشد.»<ref>[http://www.bornanews.ir/vdcd9s0f.yt0556a22y.html خبرگزاری برنا]</ref>
کاربر ناشناس