تفاوت میان نسخه‌های «ملا ممدجان»

* محمدقاسم مسرور
 
[[پوران (خواننده)|پوران]] و، [[محمد اصفهانی]]، [[فتانه]]و [[فتانهزویا ثابت]] خوانندگان ایرانی و [[گلالی]] (فریده) معروف به استاد [[فریده مهوش]] از خوانندگان زن اهل افغانستان و زویا ثابت خواننده تاجیک نیز این آهنگ را خوانده استاند.
 
== پانویس ==
کاربر ناشناس