باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
با این حال، معلوم نیست گستردگی این قرار داد چگونه است، و عبارت راه شیری به طور مداوم در هر دو مفهوم استفاده می‌شود.
 
== نمای کهکشانظاهری ==
[[پرونده:Milky Way Night Sky Black Rock Desert Nevada.jpg|بندانگشتی|چپ|بخشی از کهکشان راه شیری در بیابانی بدون آلودگی نوری در [[نوادا]]. بخش پرنورتر، مرکز کهکشان را که در صورت فلکی [[کمان (صورت فلکی)|کمان]] واقع شده نشان می‌دهد.]]
کهکشان راه شیری، شب‌ها در آسمانی کاملاً تاریک (به دور از نور ماه و آلودگی نوری) به صورت نوار سفید کم رنگی در آسمان دیده می‌شود. پهنای این نوار تقریباً ۳۰ [[درجه (زاویه)|درجه]] است.<ref>{{یادکرد|کتاب=Astronomy: From the Earth to the Universe |نویسنده={{چر}} Jay M.Pasachoff |ناشر =Harcourt School|صفحه=500| سال=1994 |
کاربر گمنام