تفاوت میان نسخه‌های «کارنامه اردشیر بابکان»

(←‏مقایسهٔ متن فارسی میانه یا فارسی نو: بازخوانی + ویکی‌سازی: ۲)
 
<blockquote>
در کارنامهٔ اردشیر بابکان ایدون نوشته‌شده‌است که پس از مرگ اسکندر رومی، ایرانشهر را ۲۴۰ کدخدای بود. اسپهان و پارس و سامان‌های نزدیک به آنها در دست سالارسالارْ اردوان بود. بابک شهریارمرزبان و مرزبانشهریار پارس و از گماردگان اردوان بودبود؛ و در [شهر] استخر نشیمن داشت. بابک را هیچ فرزند نام‌برداری نبود؛ و ساسان، [که] شبانِ بابک بود، همواره همراه با گوسفندان بود و از تخمهٔ دارای دارایان بود؛ و اندر دژخدایی [= حکومت بد] اسکندر به گریز و نهان‌رَوِش شده بود و با کردهای شبان می‌رفت.
</blockquote>
 
۴۹٬۷۹۷

ویرایش