تفاوت میان نسخه‌های «عزیزالله جوینی»

== منابع ==
{{پانویس|۲}}
۶.[[↑]] نگاهي به زندگي و آثار شادروان دكتر عزيزاله جويني به مناسبت درگذشت ايشان [[فصلنامه سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب)]]
[[http://fa.journals.sid.ir/JournalListPaper.aspx?ID=436474364]]
[[رده:زادگان ۱۳۰۴]]
[[رده:درگذشتگان ۱۳۹۱]]
۵۸

ویرایش