نام پرونده (رایانه): تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
نام پرونده یا نام فایل {{انگلیسی|Filename}} [[فراداده]]‌ای پیرامون یک [[پرونده (رایانه)|پرونده]] است. این فراداده، به منظور شناسایی یک پرونده در میان سایر پرونده‌های موجود در [[سیستم پرونده|سیستم]] به کار می‌رود.
 
هم چنین مطابق تعریف لغت نامه یک نام متمایز کننده است که به یک پروندهٔ کامپیوتری ذخیره شدهٔ الکترونیکی داده می‌شود تا آن را با محدودیت‌هایی که سیستم عامل اعمال می‌کند مانند طول یا محدودیت در انتخاب کاراکترها مطابق کند.<ref>http://www.dictionary.com/browse/filename</ref>
 
این نام پرونده ی کامپیوتری را با محدودیت‌هایی مختلفی که سیستم عامل اعمال می‌کند مانند طول یا محدودیت در انتخاب کاراکترها مطابق می کند.<ref>http://www.dictionary.com/browse/filename</ref>
 
این نام ممکن است در حالت‌های گوناگون دچار اعمال محدودیت‌هایی مانند طول نام و یا نوع حروف و نویسه‌های مختلف نیز شود.
 
برای مثال ویندوز این تعریف را ارائه می‌دهد: یک داده از نوع نام پرونده یک رشتهٔ متنی است که نام یک پرونده یا پوشه را دربر می‌گیرد. به طور پیش فرض تصور می‌شود که نام پرونده از یک ترکیب نام پروندهٔ کوتاه تشکیل می‌شود شامل ۸ کاراکتر نام، وقفه(.)و ۳ کاراکتر افزونه. برای داشتن نام بلند در کنار نام کوتاه آن را با یک علامت "|" از نام پروندهٔ کوتاه جدا می‌کنیم. برای مثال هر دو رشتهٔ status.txt و projec~1.txt|Project Status.txt معتبرند.<ref>https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa368590(v=vs.85).aspx</ref>
 
برای داشتن نام بلند در کنار نام کوتاه آن را با یک علامت "|" از نام پروندهٔ کوتاه جدا می‌کنیم. برای مثال هر دو رشتهٔ status.txt و projec~1.txt|Project Status.txt معتبرند.(توجه کنید که این مطلب از سایت ویندوز برداشته شده لذا قواعد مطروحه در آن لزوما در سایر سیستم عامل ها درست نیستند.)<ref>https://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/aa368590(v=vs.85).aspx</ref>
 
یک نام پرونده، به طور معمول از اجزای زیر تشکیل می‌گردد:
* '''میزبان'''(یا '''گره''' یا '''کارگزار (سرور)''')-دستگاه شبکه‌ای که پرونده‌ها را در بر می‌گیرد.
۲۱

ویرایش