تفاوت میان نسخه‌های «فسفرو اسید»

بدون خلاصه ویرایش
 
==ساختار==
فسفرو اسید یک ترکیب مولکولی است، یعنی بین [[اتم]]های سازندهٔ آن [[پیوند کووالانسی]] برقرار است. در این ساختار، [[فسفر]] [[اتم مرکزی]] است و دو گروه OH و یک اتم O و یک اتم H به آن متصل هستند. اتم فسفر از [[هیبریداسیون اوربیتال|اوربیتال‌های هیبریدی]] sp<sup>3</sup> استفاده کرده و به مولکول، ساختاری چهاروجهی می‌دهد<ref>Chemistry; Charles E. Mortimer; 6th Edition; Chap.s 8&9</ref>.
با توجه به اختلاف [[الکترونگاتیوی]] بین [[اکسیژن]] و [[فسفر]] و همین‌طور اکسیژن و [[هیدروژن]]، اکثر پیوندهای این مولکول قطبی هستند که منجر می‌شود فسفرو اسید نیز یک [[قطبیت شیمیایی|مولکول قطبی]] محسوب بشود.
 
==خواص شیمیایی==
مهم‌ترین خاصیت شیمیایی فسفرو اسید، خصلت [[اسید]]ی آن است. در این مولکول دو اتم هیدروژن وجود دارد که به اتم اکسیژن متصل هستند و هیدروژن اسیدی محسوب می‌شوند. پس فسفرو اسید در محیط آبی به عنوان اسید دو پروتونی عمل می‌کند. لازم به ذکر است که در محیط‌های غیرآبی می‌توان از هیدروژن متصل به فسفر هم خصلت اسیدی گرفت.
 
H<sub>3</sub>PO<sub>3</sub>+H<sub>2</sub>O→H<sub>2</sub>PO<sub>3</sub><sup>-</sup>+H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>
 
H<sub>2</sub>PO<sub>3</sub><sup>-</sup>+H<sub>2</sub>O→HPO<sub>3</sub><sup>-</sup>+H<sub>3</sub>O<sup>+</sup>
 
۲۵۵

ویرایش