باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
مقاله منتقل شده و تکراری نیست دیگر مقاله قبلی هم سالها بوده البته از ابتدا باید انتقال از راه درست انجام میشد
{{db-م۱۰|article=فوسفورو اسید}}
{{Chembox
| verifiedrevid = 464205337
۲۲٬۹۱۱

ویرایش