تفاوت میان نسخه‌های «قانون اساسی مشروطه»

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه جمع عربی واژگان فارسی ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با نرم‌افزار تلفن همراه
==متن قانون اساسی مشروطه==
 
===نظامنامه قانون اساسی===
 
'''در تشکیل مجلس'''
۱۹۰

ویرایش