آتش‌سوزی‌های جنگلی ۲۰۱۷ کالیفرنیا: تفاوت میان نسخه‌ها