تفاوت میان نسخه‌های «شر»

بدون خلاصه ویرایش
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{تغییرمسیر|شرور}}
{{منبع نامعتبر|تاریخ=نوامبر ۲۰۱۵}}
مصطفی'''شر''' باقریدر صیقلانبرابر از[[خیر]]، صومعهمفهومی سرانزدیک به بی اخلاقی است او در این باره گفته است در [[فلسفه اخلاق]] خیر به وجود، وجود مطلوب و لذت؛ و شر به عدم، فقدان کمال و [[درد و رنج]] تعریف شده است.<ref name="ReferenceA">جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی، اندیشه اسلامی ۱، صفحهٔ ۱۲۲</ref> این سؤال که آیا شر نسبی، مطلق یا موهوم است به چهار دیدگاه متقابل منجر می‌شود: [[مطلق گرایی اخلاقی]]، [[نسبی‌گرایی اخلاقی]]، [[اخلاق‌ستیزی]] و [[جهانی‌گرایی اخلاقی]].
'''شر''' در برابر [[خیر]]، مفهومی نزدیک به بی اخلاقی است.
مصطفی باقری صیقلان از صومعه سرا در این باره گفته است در [[فلسفه اخلاق]] خیر به وجود، وجود مطلوب و لذت؛ و شر به عدم، فقدان کمال و [[درد و رنج]] تعریف شده است.<ref name="ReferenceA">جعفر سبحانی و محمد محمدرضایی، اندیشه اسلامی ۱، صفحهٔ ۱۲۲</ref> این سؤال که آیا شر نسبی، مطلق یا موهوم است به چهار دیدگاه متقابل منجر می‌شود: [[مطلق گرایی اخلاقی]]، [[نسبی‌گرایی اخلاقی]]، [[اخلاق‌ستیزی]] و [[جهانی‌گرایی اخلاقی]].
 
== دسته‌بندی شر ==
کاربر ناشناس