تفاوت میان نسخه‌های «حادثه هواپیمای یاک ۴۰»

جز
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
{{Div col|cols=۲}}
 
۱-# دکتر [[رحمان دادمان]] وزیر راه و ترابری
# مهندس [[حسن دهگان]] معاون وزیر
 
۲-# مهندس [[حسنمحمد دهگانجعفر بهرامی]] معاون وزیر
۴-# مهندس ارسلان راحمی مدیر کل روابط عمومی
 
۳-# مهندس رضا قلی رستمی [[محمد جعفرمدیر بهرامیعامل]] معاونشرکت وزیرمترا
۶-# جلیل رشیدی رئیس اداره فنی سازمان بنادر و کشتیرانی کشور
 
۷-# |محراب حقگو چروده| معاون فنی سازمان بنادر و کشتیرانی کشور
۴-مهندس ارسلان راحمی مدیر کل روابط عمومی
۸-# مهندس محمدرضا متقالچی مدیر کل ساخت فرودگاه‌های کشور
 
۹-# علیرضا راهی کارشناس روابط عمومی
۵- مهندس رضا قلی رستمی [[مدیر عامل]] شرکت مترا
۱۲-# [[قربانعلی قندهاری]] – نماینده حوزه گرگان و آق قلا
 
۱-# [[غلامعلی هزارجریبی]] – نماینده حوزه گرگان و آق قلا
۶- جلیل رشیدی رئیس اداره فنی سازمان بنادر و کشتیرانی کشور
۱۲-# [[عظیم گل]] – نماینده حوزه [[بندر ترکمن]] و کردکوی و گمیشان و بندرگز
 
۱۳-# [[اترک طیار]] – نماینده حوزه گنبدکاووس
۷- |محراب حقگو چروده| معاون فنی سازمان بنادر و کشتیرانی کشور
۱۴-# [[علی کوهساری]] – نماینده حوزه آزادشهر و رامیان
 
۱۵-# دکتر [[محمد صادق صادقی]] – نماینده حوزه [[علی‌آباد کتول]]
۸- مهندس محمدرضا متقالچی مدیر کل ساخت فرودگاه‌های کشور
۱۶-# مهندس [[حاج سید منصور حسینی]] – نماینده حوزه مینودشت و گالیکش و کلاله و مراوه تپه
 
۱۷-# معمی هلاکو عضو هیئت مدیره شرکت بالاست راه‌آهن و نماینده سابق آزادشهر و گنبدکاووس
۹- علیرضا راهی کارشناس روابط عمومی
۱۸-# محمود صفایی‌زاده خلبان ناظر
 
۱۹-# حیدر نبی قهرودی عضو تیم حفاظت
۱۲- [[قربانعلی قندهاری]] – نماینده حوزه گرگان و آق قلا
۲۰-# سیداحمد جبرئیلی عضو تیم حفاظت
 
۲۱-# محمود کاظمی رهبر عضو گارد امنیت پرواز
۱- [[غلامعلی هزارجریبی]] – نماینده حوزه گرگان و آق قلا
۲۲-# حسین کیانی عضو گارد امنیت پرواز
 
۲۳-# عیسی یعقوبیان عضو گارد امنیت پرواز
۱۲- [[عظیم گل]] – نماینده حوزه [[بندر ترکمن]] و کردکوی و گمیشان و بندرگز
۲۴-# حسن عقیلی سر میهماندار
 
۲۵-# ندا کامیابی میهماندار
۱۳- [[اترک طیار]] – نماینده حوزه گنبدکاووس
 
۱۴- [[علی کوهساری]] – نماینده حوزه آزادشهر و رامیان
 
۱۵- دکتر [[محمد صادق صادقی]] – نماینده حوزه [[علی‌آباد کتول]]
 
۱۶- مهندس [[حاج سید منصور حسینی]] – نماینده حوزه مینودشت و گالیکش و کلاله و مراوه تپه
 
۱۷- معمی هلاکو عضو هیئت مدیره شرکت بالاست راه‌آهن و نماینده سابق آزادشهر و گنبدکاووس
 
۱۸- محمود صفایی‌زاده خلبان ناظر
 
۱۹- حیدر نبی قهرودی عضو تیم حفاظت
 
۲۰- سیداحمد جبرئیلی عضو تیم حفاظت
 
۲۱- محمود کاظمی رهبر عضو گارد امنیت پرواز
 
۲۲- حسین کیانی عضو گارد امنیت پرواز
 
۲۳- عیسی یعقوبیان عضو گارد امنیت پرواز
 
۲۴- حسن عقیلی سر میهماندار
 
۲۵- ندا کامیابی میهماندار
{{Div col end}}