تفاوت میان نسخه‌های «کتنیس اوردین»

بيتا هم بهبود يافته و با كتنيس ازدواج ميكند
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
(بيتا هم بهبود يافته و با كتنيس ازدواج ميكند)
برچسب‌ها: ویرایش‌گر دیداری ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه افزودن فضای خالی زیاد
 
== بعد از مسابقات و شورش ==
بيتا هم بهبود يافته و با كتنيس ازدواج ميكند سالها بعد کتنیس و پیتا صاحب یک دختر و یک پسر شده اند و در منطقه دوازده زندگی میکنند.
 
== مهارت ها ==
کاربر ناشناس