باز کردن منو اصلی

تغییرات

هیچ تغییری در اندازه به وجود نیامده‌ است.، ۲ سال پیش
بدون خلاصه ویرایش
قضیه برتران- چبیشف یکی از قضای مهم [[عدد اول|اعداد اول]] است. این قضیه را برتران در سال ۱۸۴۵ بیان و چبیشف در سال ۱۸۵۰ ثابت کرد. این قضیه بیان می کند برای هر عدد طبیعی بزگتر از ۳ مانند n عددی اول مانند p هست به طوری که
 
<math>n<p<2n-2</math>
 
قضیه برتران- چبیشف را همینطور، می توان با <math>\pi(x)</math> یا همان [[تابع شمارش اعداد اول]] بیان کرد :
 
<math>\pi(x)-\pi(x/2)\geq1</math>
۳۵

ویرایش