باز کردن منو اصلی

تغییرات

۷۸۵ بایت اضافه‌شده ،  ۱ سال پیش
table in image replaced with wiki table
{{بخش خرد}}
در نامگذاری الکل‌ها به روش [[آیوپاک]]، تنها در آخر نام آلکان یک «ول» افزوده می‌شود و زمانی که نیاز ذکر شمارهٔ کربنی که عامل الکلی بر روی آن قرار دارد باشیم، عدد بین نام آلکان و پسوند «ول» قرار می‌گیرد. مانند «پروپان-۱-ول» برای {{چر}}CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>OH{{رچ}} و «پروپان-۲-ول» برای {{چر}}CH<sub>3</sub>CH(OH)CH<sub>3</sub>{{رچ}}.
{| class="wikitable"
[[پرونده:Alcohol examples.png|650px|نمونه‌هایی از الکل‌ها به همراه نامشان]]
|- style="text-align: center"
| CH<sub>3</sub>–CH<sub>2</sub>–CH<sub>2</sub>–OH
| [[File:Propan-2-ol displayed.svg|85px]]
| [[File:Cyclohexanol displayed.svg|110px]]
| [[File:2-methylpropan-1-ol displayed.svg|100px]]
| [[File:2-methylbutan-2-ol displayed.svg|100px]]
|- style="text-align: center"
| [[File:Propan-1-ol.svg|100px]]
| [[File:2-Propanol.svg|60px]]
| [[File:Cyclohexanol acsv.svg|100px]]
| [[File:Isobutanol.svg|110px]]
| [[File:2-Methyl-2-butanol FormulaV1-Seite001.svg|100px]]
|-
| ''n''-propyl alcohol,<br>propan-1-ol, or<br>1-propanol
| isopropyl alcohol,<br>propan-2-ol, or<br>2-propanol
| cyclohexanol
| isobutyl alcohol,<br>2-methylpropan-1-ol, or<br>2-methyl-1-propanol
| ''tert''-amyl alcohol,<br>2-methylbutan-2-ol, or<br>2-methyl-2-butanol
|-
| A primary alcohol
| A secondary alcohol
| A secondary alcohol
| A primary alcohol
| A tertiary alcohol
|}
 
== روش‌های فرآوری صنعتی الکل‌ها ==
۲۰

ویرایش