باز کردن منو اصلی

تغییرات

بدون خلاصه ویرایش
| label24 = نتیجه نبرد
| data24 =تیر اندازی‌ [[ارش کمانگیر]]
| اخرین نبرد = [[جنگ بزرگ کیخسرو]]
| header25 = خانواده
 
کاربر گمنام